Budowa systemu oddymiania

Instalacja systemów oddymiania w budynkach mieszkalnych, w magazynach czy w fabrykach nie wynika wyłącznie z dobrej woli inwestorów, ale też jest uwzględnione w stosownych przepisach. Litera prawa określa zarówno wytyczne ogólne, jak również podpowiada, na co należy zwrócić uwagę, projektując i wykonując instalację. Przepisy obejmują więc też inne miejsca narażone na wybuch pożaru i zaczadzenie, w tym obiekty sportowe, przejścia podziemne, piwnice o określonym natężeniu ruchu oraz wiele innych. W każdym z nich najważniejszym miejscem są centrale oddymiania, pozwalające monitorować zagrożenia między innym poprzez sterowanie klapami oddymiającymi.

Centrala oddymiania, czyli mózg

Centrale oddymiania uważa się za mózgi w instalacji bez względu na jej wielkość i miejsce montażu. Poprzez odpowiednio dopasowane moduły, pozwalające na kontrolę stanu przycisków, detektorów oraz wejść i wyjść alarmowych, można sterować całością zgodnie z wcześniejszą konfiguracją. Nawet z pozoru mało istotne przyciski czy będące większą całością napędy łańcuchowe mają znaczenie. Centrala oddymiania powinna być też odpowiednio zabezpieczona na wypadek spadku napięcia w instalacji bądź przy całkowitym braku zasilania. Dlatego kolejnym elementem układu są akumulatory oraz moduły alarmowe wyposażone w diody informacyjne, dzięki którym szybko można otrzymać informację o wszelkich niedomaganiach.

Pozostałe elementy systemu

Systemy oddymiania zbudowane są z wielu innych elementów. Do najważniejszych należą:

– czujki dymu, pozwalające na stosunkowo prędkie wykrycie zagrożenia pożarowego;

– klapy oddymiające, standardowo oferowane w kompletnych zestawach wyposażonych w siłowniki o odpowiedniej mocy;

– przyciski przewietrzania, spotykane w systemach o napędzie elektrycznym, dzięki którym sprawnie można otwierać i zamykać ruchome elementy systemu przeciwpożarowego;

– przyciski oddymiania, przypominające wyglądem ręczne ostrzegacze pożarowe; dzięki nim w razie zagrożenia można błyskawicznie uruchomić alarm;

– czujki pogodowe, mające za zadanie ochronę wrażliwych elementów systemu przed gwałtownymi zmianami warunków atmosferycznych.

Oddymianie grawitacyjne i mechaniczne

Najczęściej spotyka się oddymianie grawitacyjne, wykorzystujące klapy pożarowe umieszczane przy stropie. Ich otwarcie umożliwia wydostanie się niebezpiecznych gazów, w tym dymu, na zewnątrz budynku. Zwiększone bezpieczeństwo to dodatkowe napowietrzanie wnętrz budynku przy wykorzystaniu bram, drzwi czy okien. Napęd odbywać się może elektrycznie bądź pneumatycznie.

Inna możliwość to oddymianie mechaniczne, odprowadzające dym za pomocą wentylatorów, którymi zasilane są energią elektryczną sprzed głównego wyłącznika prądowego.

Dowiedz się więcej na http://www.fonex.pl/kategorie/systemy-oddymiania-6.html

Likes:
0 0
Views:
741
Article Categories:
Budownictwo i nieruchomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *