Geotechniczne oraz specjalne zabiegi architektoniczne

Budownictwo specjalne zajmuje się podsystemami specjalnymi. Przedmioty zwykle związane z tym podziałem mogą obejmować konstrukcje wspomagane powietrzem i wstępnie zaprojektowane do ciemni.

Procedura szacowania tego podziału rozpoczyna się od przeczytania i przeglądu specyfikacji. Zwykle, jeśli wymagany jest specjalny element konstrukcyjny, w specyfikacji będzie o tym trochę tekstu. Plany, jak również wszelkie inne powiązane dokumenty konstrukcyjne, powinny być dokładnie przeanalizowane, gdy w grę wchodzą elementy konstrukcji specjalnej, ponieważ mogą one zawierać ważne informacje.

Zwykle elementy wchodzące w skład tego działu są kupowane jako całość, kompletny, zainstalowany zespół, a nie montowane w częściach przez jednego lub więcej podwykonawców. W wielu przypadkach systemy specjalnej konstrukcji są kupowane i instalowane przez właściciela. W niektórych przypadkach właściciel może zakupić jednostkę i zleci wykonawcy odpowiedzialnemu za instalację. W takim przypadku do ogólnego oszacowania należy dodać robociznę.

Geotechnika jest to zbiór naukowych metod i inżynierskich zasad prowadzenia prac budowlanych z wykorzystaniem materiałów ze skorupy ziemskiej, zestaw powiązanych ze sobą rozwiązań technicznych, technik i metod wznoszenia podziemnych części budynków i budowli, w tym metody zagospodarowania podziemnej przestrzeni pod budowę pomieszczeń podziemnych.

Geotechnika jako dziedzina nauki opiera się na prawach mechaniki gruntów (zagęszczanie, odporność na ścinanie, filtracja) oraz na prawach określających charakter odkształcalności gruntu (pod wpływem wilgoci, dynamiki, temperatury i innych czynników, stanu naprężenia), a także na teorii i praktyce fundamentów i budownictwa podziemnego z uwzględnieniem specyfiki regionalnej, geologii inżynierskiej i niebezpiecznych procesów geologicznych (osuwanie się ziemi, kras i powodzie).

Systemy deskowań są odpowiednie dla lokalizacji, w których dostępność niewykwalifikowanej siły roboczej jest ograniczona. W takich systemach nie ma większego udziału ciężki sprzęt czy zaawansowana technologia. Metoda jest poprawna technologicznie dla prawie wszystkich rodzajów budynków. Szalunek jest wykorzystywany jako forma, w której tymczasowo przenosi się mokry beton. Systemy deskowań działają jako tymczasowe podparcie konstrukcji. Ta metoda jest przydatna do eliminacji i ograniczania tradycyjnych umiejętności związanych z budową, takich jak szalunki drewniane, murowanie i tynkowanie. Starannie zaplanowane deskowanie może zwiększyć produkcję, szybkość i precyzję konstrukcji. Zwykle w głównych osiedlach mieszkaniowych koszt deskowania wynosi do 10% ogólnej ceny projektu, a wymagany czas do 60%. Jednak deskowanie inżynieryjne wciąż zyskuje na popularności. 

Likes:
0 0
Views:
833
Article Categories:
Budownictwo i nieruchomości

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *