Szkolenie RODO Poznań

Od dnia 25 maja 2018 r. kiedy w życie weszły unijne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, słowo RODO wciąż budzi sporo emocji. Nowe regulacje nałożyły na firmy więcej obowiązków, a co za tym idzie, powstało wiele pytań w kwestii tego jak właściwie wdrażać RODO w firmie.

Od tego czasu szkolenia RODO stały się w dużej ilości firm tak samo ważne i powszechne, co szkolenia BHP. Podstawowe zasady RODO powinien bowiem znać każdy pracownik, mający kontakt z danymi osobowymi innych osób podczas swojej pracy.

Warto zdać sobie sprawę z tego, że profesjonalne szkolenia RODO pracowników to najprostszy sposób na zadbanie o ochronę danych osobowych przetwarzanych w firmie. Kwestią niezwykle istotną jest aby właściwie zrozumieć założenia RODO i to, jak bardzo zmieniło ono podejście do ochrony danych osobowych. Brak wiedzy o tym jak przetwarzać dane kadrowe zgodnie z aktualnymi wymogami , jak prawidłowo przygotować klauzulę informacyjną czy też jakie środki ochrony danych osobowych są wymagane przez RODO, może okazać się zgubny w skutkach i narazić przedsiębiorstwo na dotkliwe kary finansowe.

Uczestnicy naszych szkoleń RODO w Poznaniu nie tylko zdobywają teoretyczną wiedzę dotyczącą RODO, ale uczą się również jak właściwie zastosować ją w praktyce. Każde szkolenie RODO w Poznaniu składa się z części wykładowej, popartej prezentacją multimedialną oraz dyskusji, podczas której doświadczony trener odpowiada na wszystkie pytania uczestników i rozwiewa wszelkie ich wątpliwości. Nieodłącznym elementem każdego szkolenia RODO w Poznaniu jest otrzymanie materiałów szkoleniowych oraz certyfikatu potwierdzającego zdobytą wiedzę i umiejętności.

Podczas 8 godzinnych szkoleń „RODO w pigułce” przeprowadzanych w Poznaniu odpowiadamy na wszystkie te pytania , ucząc również uczestników czym jest rejestr czynności przetwarzania danych osobowych, analiza ryzyka i ocena skutków dla ochrony danych oraz doradzając jak wdrożyć RODO w oparciu o wzory dokumentacji RODO udostępniane po szkoleniu.

Szkolenie RODO w Poznaniu jest przeznaczone dla osób przetwarzających dane osobowe, w szczególności dla administratorów danych oraz ich pracowników. Jest również odpowiednim szkoleniem wstępnym dla przyszłych Inspektorów Ochrony Danych, rozpoczynających poznawanie RODO.

Z ofertą jednodniowych szkoleń w Poznaniu można zapoznać się na naszej stronie: https://szkolenierodo.pl/rodo-poznan/szkolenie-rodo-poznan/

Likes:
0 0
Views:
802
Article Categories:
Finanse i praca

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *